Εταιρεία Τεχνολογίας Υλικών Μεταλλουργίας και Μηχανολογικών Κατασκευών

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΖΥΜΩΣΗΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΞΙΔΙΟΥ


Η επόμενη γενιά προηγμένων οξοποιητικών αντιδραστήρων για τη ζύμωση του ξιδιού.

- Υψηλή παραγωγικότητα/ απόδοση

- Παραγωγή ξιδιού με έξοδο κάθε 24 ώρες

- Ξίδι με μηδενική αλκοόλη

- Χαμηλό κόστος παραγωγής

- Χωρίς εκτενείς μετρήσεις οινοπνεύματος

- Χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση

acetifiers mechanochemica 


ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Οι οξοποιητικοί αντιδραστήρες είναι σε ολοκληρωμένες προ-συναρμολογημένες μονάδες έτοιμες να συνδεθούν με το σύστημα σωληνώσεων του πελάτη.

Εξειδικευμένος μηχανικός επιβλέπει την εγκατάσταση του εξοπλισμού μας στις εγκαταστάσεις του πελάτη.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Ο οξοποιητής της Μηχανοχημικής παρέχει ζύμωση δύο σταδίων, προσφέροντας παραγωγή ξιδιού ανά 24ωρο.

Στο πρώτο στάδιο, επιτυγχάνεται μια προζύμωση υψηλού βαθμού, ενώ κατά τη δεύτερη φάση ολοκληρώνεται η ζύμωση, αποφέροντας ξίδι με μηδέν περιεκτικότητα σε οινόπνευμα.

Όλη η διαδικασία είναι αυτόματα ελεγχόμενη και δεν απαιτείται επίβλεψη. Εκτενείς μετρήσεις οινοπνεύματος αποφεύγονται, καθώς το πρώτο στάδιο της αντίδρασης εξασφαλίζει υλικό ζύμωσης για το δεύτερο στάδιο, μετά την ολοκλήρωση της ζύμωσης με μηδέν οινόπνευμα. Η παραγωγικότητα είναι υψηλή χάριν του αυξημένου βαθμού της διαδικασίας κατά το πρώτο στάδιο.acetifiers mechanochemica


acetifiers mechanochemica

acetifiers mechanochemica


ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Οι οξοποιητές και τα συστήματα ελέγχου κατασκευάζονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας στα Οινόφυτα Ελλάδος. Μηχανικοί, έμπειροι στη διαδικασία ζύμωσης του ξιδιού, σχεδίασαν λεπτομερώς όλα τα χαρακτηριστικά του συστήματος.

Σύγχρονες εγκαταστάσεις πειραματισμού (CAD) διαβεβαιώνουν πως κάθε λεπτομέρεια λαμβάνεται υπ’ όψιν. Η κατασκευή και η συναρμολόγηση γίνονται από τους τεχνικούς μας στους άριστα εφοδιασμένους εργοταξιακούς μας χώρους, υπό αυστηρούς ελέγχους.

Ποιοτικές μέθοδοι ελέγχου εφαρμόζονται σε κάθε στάδιο της κατασκευής, για την εγγύηση των προδιαγραφών των οξοποιητών μας.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ

Ο οξοποιητικός αντιδραστήρας έχει ένα μοναδικό και καινοτόμο σχεδιασμό, που καλύπτει την ανάγκη υψηλής παραγωγικότητας και τις υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές του παραγόμενου ξιδιού.

Οι εκτενείς έρευνές μας για την επίτευξη των καλύτερων αποτελεσμάτωνκατέληξαν σε έναν αντιδραστήρα οξοποίησης δύο σταδίων:

Στο πρώτο στάδιο, εφοδιασμένο με έναν έξυπνο μετρητή χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και ύδατος, λειτουργεί με ανώτερες προδιαγραφές, επιβεβαιώνοντας την υψηλή παραγωγικότητα.

Το δεύτερο στάδιο ολοκληρώνει τη ζύμωση σε ξίδι μη μηδενικό επίπεδο οινοπνεύματος.


Παραγωγή ξιδιού κάθε 24 ώρες.