Εταιρεία Τεχνολογίας Υλικών Μεταλλουργίας και Μηχανολογικών Κατασκευών

ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ - ΦΟΥΡΝΟ
Σειρά προϊόντων για αποτελεσματική Μεταλλουργια του Χάλυβα στον Κάδο-Φούρνο
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΔΡΑΣΗ
DESULFAT Αποθειωτικά (Desulphurisers)
Πλήρης σειρά προϊόντων για γρήγορη και αποτελεσματική αποθείωση του χάλυβα.
Μερικά προϊόντα μας είναι πολλαπλής δράσης καθώς ειναι εμπλουτισμένα με Μαγνησία για την προστασία της πυρίμαχης επένδυσης του κάδου και με μεταλλικό Αλουμίνιο για επιτάχυνση της αποθείωσης.
SLAG CONDITIONERS Ρευστοποιητές σκουριάς
Σειρά προϊόντων για ρευστοποίηση της σκουριάς, εμπλουτισμένη με Μαγνησία MgO και Αλούμινα.
DEOXAL Αποξειδωτικά της σκουριάς
Προϊόντα για την αποξείδωση της σκουριάς , μείωση του περιεχομένου FeO, μείωση της ενεργότητος του Οξυγόνου, επιτάχυνση της αποθείωσης και πολλαπλής δράσης καθώς ειναι εμπλουτισμένα με Μαγνησία MgO , μεταλλικο Αλουμίνιο και Αλούμινα.
FERRUS Θερμομονωτικές πυρίμαχες σκόνες για επικάλυψη της επιφάνειας του τηγματος στον κάδο.
NOZFIL Χρωμιτικό πυρίμαχο υλικό για εύκολο ανοιγμα της μπουζέτας στον κάδο.

 

ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΔΟ
ΛΕΚΑΝΗ - ΦΩΛΙΑ For flow systems   LS 70, LS 50

Πυρίμαχο υλικό με βάση tabular alumina

ΕΣΩΤ. ΜΠΟΥΖΕΤΑ For flow systems   LS 70, LS 50

Πυρίμαχο υλικό με βάση tabular alumina

ΕΞΩΤ. ΜΠΟΥΖΕΤΑ For flow systems   LS 70, LS 50

Πυρίμαχο υλικό με βάση tabular alumina

ΛΕΚΑΝΗ ΚΑΙ ΚΩΝΟΣ ΕΜΦΥΣΗΣΗΣ ΑΡΓΟΥ

 

ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΥΡΙΜΑΧΑ TUNDISH
TUNDTILES Πυρίμαχες πλάκες επένδυσης του Tundish
TUNDFIL Μαγνησιακή πυρίμαχη ξηρά σκόνη για αναλώσιμη επένδυση του Tundish
NOZRAM Πυρίμαχη πλαστική μάζα για τα λεκανάκια-φωλιές του Tundish.
FERRUS Εξαιρετική Θερμομονωτική σκόνη για την κάλυψη της επιφάνειας του μετάλλου στο Tundish. Συνδιάζει ρευστότητα, διάρκεια, πυριμαχικότητα και θερμομονωση.
NOZFIL Χρωμιτικό πυρίμαχο υλικό για εύκολο ανοιγμα των μπουζετών του Tundish
DAMS Πυρίμαχα φράγματα για τον έλεγχο της ροής στο Tundish
IMPACT DAMS Πυρίμαχα σχήματα υψηλής αντοχής για το σημειο ροής του μεταλλου απο τον κάδο στο Tundish.